Home |

Detalii despre proiect

Detalii despre proiect

Proiectele afisate, nu sunt proiecte tip. Acestea se realizeaza personalizat pentru fiecare beneficiar in functie de volumetria dorita, stil arhitectural, compartimentare, amplasare in teren, insorire, suprafete, studiul geotehnic, ridicare topo, sisteme de climatizare, electrice, etc.

AOVarchitectura va ofera gratuit panoul de identificare a santierului imediat dupa obtinerea autorizatiei de constructie. Panoul este realizat din materiale rezistente la intemperii si respecta marimea caracterelor conform art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea santierelor
Proiectele se realizeaza doar in format complet DTAC+PT+DDE ( Detalii De Executie ) pentru arhitectura, structura, instalatii termice, electrice, sanitare, ventilare 
Proiectele afisate, modificate sau personalizate se realizeaza din punct de vedere arhitectural cat si structural asa incat sa atraga costuri de constructie cat mai mici
Realizarea proiectelor se face pentru orice oras din tara. Toata partea de colaborare se realizeaza exclusiv online.
Proiectele contin atat documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism cat si documentatia pentru obtinerea avizelor aferente
Proiectele contin calcului coeficientului G de izolare termica
Proiectele contin documentatia pentru autorizarea Imprejmuirii
Proiectele contin documentatia pentru organizarea de santier ( DTOE )
Proiectele contin studiul pentru utilizarea de energii alternative
Proiectele contin toata partea de Verificare MLPAT pentru arhitectura, structura si instaltii.
Urmarirea de santier este inclusa 
Modelarea, randarea si postprocesarea imaginilor 3D fotorealiste pentru exterior este inclusa

AOV architecture ofera servicii nationale pentru: constructii, avizare, autorizare, dirigentie de santier, studii geotehnice, topometrie si cadastru, certificate energetice, etc. 

Arhitectura

 • anteproiect 2D ( compartimentarea )
 • consultanta si eficientizare spatiu util 
 • anteproiect 3D ( imagini 3d fotorealiste pentru a intelege cat mai clar volumetria si finisajele exterioare )
 • consultanta volumetrie 3d, imagini exterioare, finisaje
 • consultanta sisteme de incalzire, racire, ventilare, termoizolare, punti termice, eficienta energetica
 • calcul G de izolare termica 
 • studiu privind posibilitatea unor sisteme alternative de eficienta energetica 
 • model 3d interactiv 
 • documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 
 • documentatie pentru obtinerea avizelor aferente Certificatului de Urbanism
 • foaie de capat pentru proiectul de arhitectura 
 • borderou piesele scrise si desenate din proiect 
 • foaie de samnaturi pentru fiecare proiectant implicat 
 • memoriu tehnic de arhitectura 
 • dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania ( OAR )
 • cerere si anexa pentru obtinerea Autorizatiei de Construire ( AC )
 • calcul valoare investie
 • verificare MLPAT 
 • legitimatia verificatorului MLPAT pentru arhitectura 
 • referatul de verificare MLPAT pentru arhitectura 
 • plan de incadrare in zona 
 • plan de situatie 
 • planurile proiectiilor orizontale ( subsol, parter, etaj, etc )
 • plan invelitoare/ plan terasa 
 • sectiuni transversale
 • sectiuni longitudinale  
 • fatade 
 • liste de cantitati detaliate pentru elementele arhitecturale 
 • plan, vederi, sectiuni, detalii pentru proiectul de imprejmuire 
 • tablou de tamplarie exterioara
 • tablou tamplarie interioara
 • detalii reprezentative pentru fiecare proiect in functie de complexitate 
 • plan pentru organizarea de santier ( DTOE )
 • memoriu pentru organizarea de santier 

Structura

 • foaie de capat
 • borederou piese scrise si desenate 
 • listele de semnaturi ale proeictantilor de structura 
 • memoriu tehnic de structura 
 • program faze determinante 
 • verificare MLPAT
 • referat de verificare MLPAT a proiectului 
 • legitimatie MLPAT 
 • plan grinzi fundatii pentru fiecare element structural 
 • sectiuni fundatii pentru fiecare element structural 
 • armare si detaliere pentru fiecare stalp structural
 • plan cofrare planseu peste parter
 • plan armare planseu peste parter 
 • armare pentru fiecare grinda structurala 
 • plan cofrare planseu peste etaj 
 • plan armare planseu peste etaj 
 • plan sarpanta 
 • extras detaliat de armare 
 • extras detaliat pentru betoane 
 • caiet de sarcini 
 • antemasuratoare 
 • detalii trepte beton simplu 
 • armare pereti subsol 
 • armare rampa scara interioara 
 • armara rampe scari exterioare 
 • detalii atice 
 • detalii pentru fiecare element structural in parte 
 • extras material lemnos 

Instalatii electrice, termice, sanitare, ventilare

 • foaie de capat instalatii 
 • borderou instalatii pentru piese desenate si scrise 
 • listele de semnaturi ale proiectantilor de instalatii 
 • verificare MLPAT
 • legitimatiile pentru verificarea MLPAT 
 • referatele de verificare MLPAT
 • breviare de calcul 
 • schema coloanelor de alimentare cu apa 
 • schema coloanelor de canalizare menajera 
 • schema coloanelor termnice 
 • schema centralei termice 
 • schema monofilara tablou electric pentru fiecare nivel in parter 
 • caiet de sarcini 
 • plan de control al fazelor 
 • plan de securitate si sanatate instalatii electrice 
 • protectie la traznet 
 • breviar priza de pamant 
 • fise tehnice instalatii electrice 
 • liste de cantitati detaliate 
 • planuri de situatie 
 • planuri de nivel pentru fiecare specializare 
 • plan de invelitoare si priza de pamant 
 • detalii priza de pamant 
 • detalii profil de pozare 
 • detalii scheme si conexiuni electrice 
 • detalii trecere conducte 
 • detalii montaj conducte 
 • detalii camin de canalizare 
 • detalii pozare canalizare 
 • detalii ministatie de epurare 
 • schema instalatii put forat 
 • detalii pentru distribuitorii de nivel 
 • detalii de incalzire in pardoseala sau radiatoare

Predarea proiectului se face atat in format original, stampilat si indosariat cat si in format digital PDF pentru multiplicare in santier si obtinere de oferte.

CU      – Certificatul de Urbanism este un act eliberat de primarie, prin directia de urbanism. Este obtinut premergator obtinerii autorizatiei de constructie si ne informeaza cu privire la constrangerile urbanistice (regim de inaltime maxim, retrageri, spatii verzi etc) si cu privire la ce avize (de amplasament si nu numai) trebuie sa obtinem
CF         – Carte Funciara
DTAC    – Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Constructie
PTh       – Proiect Tehnic (cuprinde partea de DTAC)
DE         – Detalii de Executie
DTOE    – Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei
AC         – Autorizatie de Construire
OAR      – Ordinul Arhitectilor din Romania
MLPAT  – Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului
AG         – Antreprenor General
RTE       – Responsabil Tehnic cu Executia(face parte din echipa AG/constructor)
CQ         – Controlul tehnic de (Q)calitate in constructii