Home |

Studiul de însorire

Studiul de însorire

Studiul de însorire

Atunci când vă propuneţi să începeţi construcţii de case, este bine să aveţi în vedere toate documentaţiile pe care legea le prevede pentru autorizarea construcţiei. Unul dintre stadiile ce precedă eliberarea autorizaţiei de construire este realizarea unui studiu de însorire.

Prin studiul de însorire este analizat modul în care clădirile alăturate sunt dispuse astfel încât iluminatul natural al niciuneia dintre ele să nu fie afectat, mai mult decât este permis, de cealaltă. Altfel spus, studiul de însorire are în vedere modul cum umbra unei clădiri influenţează iluminatul natural al clădirilor învecinate. Scopul unui studiu de însorire bine întocmit este să furnizeze soluţii eficiente atât pentru construcţia nouă ce urmează a fi ridicată, cât şi pentru cele din vecinătatea ei. Un astfel de studiu trebuie să asigure minimul prevăzut prin lege de lumină naturală directă necesară fiecărei camere, mai precis 1.5 ore pe zi la solstiţiul de iarnă (conform aliniatului (1) al Articolului 3 din Ordinului 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei). Studiul de însorire trebuie realizat atunci când proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte. Scopul acestui studiu este să confirme că prin ridicarea noii construcţii se respectă prevederile aliniatului (1), al Articolul 3 din Ordinului 119/2014.

Întrucât asigurarea duratei de însorire se face prin orientarea, distanţarea şi dimensionarea corectă a construcţiei, studiul de însorire are un rol important în proiectarea, construirea şi utilizarea clădirilor. Iluminatul natural este relevant atunci când se stabileşte repartiţia funcţională a spaţiului (întrucât lumina naturală directă afectează vizual şi termic spaţiul în care pătrunde), structura şi consumul energiei în utilizarea unei clădiri.

Analizarea însoririi se face pe baza unui studiu specific al părţilor umbrite şi însorite ale construcţiei, a perioadei de însorire precum şi a umbrei purtate a construcţiei faţă de clădirile învecinate. Pentru a se putea calcula corect umbrele lăsate de clădirile propuse să fie construite, trebuie ca mai întâi să se stabilească localizarea geografică a zonei studiate. Odată parcurs acest prim pas al oricărui studiu de însorire, trebuie să se calculeze umbrele lăsate de construcţii pentru fiecare anotimp în parte, la ora 12. În acest sens, se au în vedere umbrele ce corespund orei 12 din zilele de solstiţii şi echinocţii (21 martie – Echinocţiul de primăvară, 23 septembrie – Echinocţiul de toamnă, 21 iunie – Solstiţiul de vară, respectiv 22 decembrie – Solstiţiul de iarnă) şi se realizează planuri şi diagrame corespunzătoare acestor patru momente, astfel încât să nu existe momente de umbrire îndelungată a clădirilor existente. 

Lumina solară pe care o poate primi o construcţie poate fi de trei tipuri: directă, difuză sau reflectată, aceasta din urmă este neglijabilă în calculul însoririi. Lumina directă şi difuză este cea care asigură iluminatul natural al clădirii. În vreme ce lumina directă poate pătrunde în încăperile unei clădiri într-un interval determinat de timp, lumina difuză este constantă, vine din toate direcţiile şi este în funcţie de suprafaţa vizibilă a bolţii cereşti.