Home |

Avize pentru Autorizaţia de Construcţie

Avize pentru Autorizaţia de Construcţie

  1. Avize necesare pentru a primi Autorizaţia de Construcţie

Dacă plănuieşti să construieşti o casă şi ai stabilit deja, împreună cu arhitectul, detaliile proiectului, ba chiar ai obţinut şi Certificatul de Urbanism, în continuare trebuie să obţii Autorizaţia de Construcţie care să îţi permită să începi lucrările de execuţie. Vei obţine însă Autorizaţia de Construţie abia după ce ai reuşit să faci rost de toate avizele pe care inginerul de urbanism le-a bifat în Certificatul de Urbanism. Va trebui ca împreună cu arhitectul să fie întocmite documentaţiile necesare obţinerii fiecărui tip de aviz în parte.

Există şase avize care sunt solicitate aproape invariabil, acestea sunt: 1. Avizul privind alimentarea cu energie electrică, 2. Avizul de la Apele Române, 3. Avizul de mediu, 4. Avizul Sănătatea populaţiei, 5. Avizul privind Prevenirea şi stingerea incendiilor şi 6. Avizul Salubritate. 

Pot fi solicitate şi alte avize, dar asta depinde de disponibilitatea acelor utilităţi în zona vizată pentru ridicarea respectivului proiect de casă. Astfel, alte avize care pot fi solicitate sunt: 7. Avizul de Gaze naturale, 8. Avizul de Alimentare cu apă şi canalizare, 9. Avizul de Telefonie, 10. Aviz Apărare civilă, 11. Aviz Transport urban, 12. Aviz Poliţia Română, 13. Aviz Monumente istorice şi zone protejate, 14. Aviz de la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi altele.

Primele trei dintre cele amintite mai sus, cel de gaze naturale, de alimentare cu apă şi canalizare şi de telefonie, sunt eliberate de firmele de distribuţie din zona unde se va realiza construcţia.

Solicitarea pentru avizele menţionate mai sus trebuie însoţită de o serie de documente care se depun deopotrivă în original şi în două sau trei copii, în funcţie de exigenţele fiecărei instituţii în parte. Actele necesare sunt după cum urmează: Actul de proprietate (în copie şi în original), Actul de intabulare avizat de Oficiul de Cadastru (în copie şi în original), Certificatul de Urbanism (în copie şi în original), Planul de situaţie, Planul de încadrare în zonă şi, nu în ultimul rând, memoriu de specialitate pentru fiecare aviz în parte.

Fie că urmează să fie obţinute de la autorităţile statului sau de la furnizorii de utilităţi, aceste avize se obţin, de regulă, în termen de 30 până la 60 de zile. În urma solicitării, avizele pot fi de trei tipuri: favorabile, favorabile condiţionat şi, cel mai puţin dorit caz, nefavorabile.

Împreună cu arhitectul trebuie să fie elaborată şi Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Acest din urmă document împreună cu avizele obţinute trebuie depuse la Primărie pentru a se obţine Autorizaţia de construire care va permite construirea propriu-zisă a proiectului de casă.

Update cookies preferences