Home |

BCA – Betonul celular autoclavizat

BCA – Betonul celular autoclavizat

BCA – Betonul celular autoclavizat

Mulţi descriu BCA-ul ca fiind unul dintre cele mai economice şi prietenoase cu mediul materiale de construcţii. BCA-ul poate fi folosit în construcţii deopotrivă pentru pereţii exteriori şi interiori.

În componenţa acestui material intră: nisip de siliciu, ciment, apă, var şi pulberea de aluminiu, aceasta din urmă având rolul de agent de expandare. BCA-ul este un beton cu pori rezultaţi în timpul procesului de producţie. În procesul de amestecare se eliberează hidrogen, iar bulele de gaz rezultate formează porii materialului în timpul procesului specific de solidificare a acestuia. Întărirea BCA-ului se face în autoclavă, sub influenţa aburilor saturaţi şi a unei presiuni mult mai mare decât cea atmosferică. De asemenea, pentru fabricarea materialului este necesar să existe o temperatură de cel puţin 180°C.

În cele din urmă, calitatea BCA-ului (rezistenţa sporită şi caracteristicile fizico-mecanice), derivă din cea a materiei prime utilizate şi este direct dependentă de respectarea tehnologiei specifice de producere. 

BCA-ul este un material apreciat şi folosit în construcţii, fie că e vorba de proiecte de case, de instituţii publice sau de clădiri cu orice altă destinaţie, de mai bine de 80 de ani, cu precădere datorită modului în care îmbină două proprietăţi importante: rezistenţă mare şi greutate scăzută. În plus, acest material are un coeficient de conductivitate termică mic, rezistă la foc – specialiştii susţin că, atunci când sunt construite din BCA, clădirile se încadrează în clasa 1 şi 2 de rezistenţă la foc întrucât BCA-ul este un material complet mineral. De asemenea, un atu îl constituie versatilitatea sa sporită. Blocurile de BCA pot fi uşor prelucrate încât să se adecveze cât mai bine nevoilor construcţiei în care trebuie să fie integrate. Faptul că pot fi uşor şi rapid tăiate, găurite sau sculptate face ca materialul să se preteze la proiecte dintre cele mai diverse.   

Nu trebuie pierdut din vedere că multe dintre proprietăţile betonului celular autoclavizat sunt determinate de densitatea acestuia. Astfel, cu cât densitatea este mai mare, cu atât creşte şi rezistenţa. Nivelul capacităţii de izolare fonică este şi el direct determinat de densitatea şi volumul betonului.

Porozitatea închisă a blocurilor de BCA are rol nu doar în reducerea greutăţii materialului, ci şi în a-i conferi rezistenţă la cicluri succesive de îngheţ-dezgheţ (întrucât nu permite să se realizeze o saturaţie completă cu apă), la apă şi la permeabilitate la vapori (construcţiilor din BCA le e specifică lipsa de umiditate sau uscăciunea). Nefiind permeabil la vapori, BCA-ul este rezistent şi la mucegai.

BCA-ul este considerat un material ecologic întrucât are un impact scăzut asupra mediului. Nu conţine substanţe toxice sau de natură să dăuneze mediului sau organismului uman. Asigurând izolaţia termică a clădirilor, contribuie la reducerea energiei consumată pentru încălzire şi având o greutate redusă, de 5 ori mai mică decât cea a betonului, face ca emisiile de dioxid de carbon rezultate în urma transportării acestui material să fie semnificativ reduse, comparabil cu cele produse pentru transportarea unui volum similar de beton. Întrucât este uşor de ajustat pentru o cât mai bună integrare în structura clădirilor, folosirea BCA-ului în construcţii presupune existenţa unei cantităţi reduse de deşeuri.

BCA-ul poate fi BCA de zidărie sau BCA de izolaţie. Cel de zidărie pate fi folosit la realizarea pereţilor portanţi ai clădirilor încadrate între limitele de înălţime: P - P+2 (aşa cum sunt modelele de case cu parter, modelele de case cu etaj, sau modelele de case cu mai multe etaje sau cu etaj şi mansardă), sau pentru realizarea pereţilor exteriori neportanţi la construcţii civile şi industriale înalte. BCA-ul de izolaţie este folosit pentru a se realiza izolaţia termică şi fonică a panourilor din beton, respectiv la izolaţia planşeelor folosite la terasele blocurilor.