Home |

Betonul aparent

Betonul aparent

Betonul aparent cu parament natural

Betonul aparent este o modalitate de a exploata în arhitectură caracterul ones, brut şi nepretenţios al unui material care nu ocupă, în general, un loc important în rândul detaliilor estetice.

Betonul aparent cu parament (partea exterioară) natural este betonul la care feţele văzute rămân nefinisate sau neacoperite cu materiale străine după decofrare. Aspectul feţelor vizibile va depinde de textura tăbliei cofrajului, iar calitatea lor, de calitatea şi etanşarea cofrajului, de compoziţia şi compactarea betonului, de modul şi atenţia executării cofrajelor şi punerii în operă a betonului şi, nu în ultimul rând, de întreţinerea după betonare şi decofrare.

Betonul aparent cu parament natural împrumută culoarea naturală a cimentului şi poate avea nuanţe diferite (de la gri la alb). Culoarea acestuia poate fi influenţată de natura materialului din tăblia cofrajului, de calitatea şi natura cimentului, dar şi de cantitatea şi natura părţilor fine utilizate. Se poate interveni asupra culorii acestui materiale, introducându-se, la preparare, oxizi coloranţi. În funcţie de culoare, betonul parent se clasifică în: beton gri  (cel care este realizat cu agregate şi cimenturi obişnuite),  beton alb  (atunci când este realizat cu agregat alb 0­3 mm, restul obişnuite, ciment alb şi obişnuit în diferite proporţii) sau beton colorat (betonul realizat cu agregate obişnuite sau combinate şi cimenturi colorate, sau ciment bişnuit şi alb şi oxizi coloranţi, în diferite proporţii).

Este important şi recomandat ca atunci când se execută construcţii din beton aparent, să se acorde o atenţie deosebită realizării betoanelor, astfel încât să se asigure că vor avea o compactitate periferică deosebită. Acest aspect este important pentru ca pelicula de suprafaţă să aibă o durabilitate cât mai mare împotriva eventualelor acţiunilor de eroziune ce s-ar putea datora scurgerii apelor de ploaie, particulelor solide purtate de vânt sau poluanţilor atmosferici ce formează compuşii chimici corozivi.

Suprafeţele de beton aparent pot fi: lise (turnate în cofraje etanșe din metal sau plastic), cu amprente (rezultate prin aplicarea unor forme / matrițe cu profilul dorit pe suprafața betonului neîntărită încă) acest tip este cunoscut și sub numele de beton amprentat, cu suprafața spălată (astfel ca agregatul să fie pus în evidență), cu suprafața sablată cu ajutorul nisipului sau cu suprafețe prelucrate ulterior cu ajutorul unor instrumente.

Betoanele aparente cu parament natural, executate monolit, prefabricat sau preturnat, pot fi utilizate la clădiri civile, construcţii industriale sau lucrări inginereşti. În funcţie de funcţionabilitatea clădirii şi de scopul urmărit, proiectantul poate stabili textura potrivită şi clasa de calitate corespunzătoare. Ar mai fi de precizat că, din punct de vedere al calităţii, suprafeţele de beton aparent se clasifică în trei clase de calitate notate cu I, II, III.

Este interzisă realizarea de construcţii în beton aparent cu parament natural în zonele industriale cu mediu agresiv (acid sulfuric, clor şi produse clorosodice, superfosfaţi etc.), unde betonul trebuie protejat cu pelicule protectoare.

Un material modern şi cu un potenţial estetic insuficient valorificat, betonul aparent poate fi soluţia potrivită pentru proiecte de case mai puţin convenţionale, aveţi grijă însă la zona în care vă propuneţi să construiţi.