Home |

Cartea constructiei

Cartea constructiei

Cartea Constructiei

Extrem de util pentru orice construcţie, indiferent dacă este vorba despre un proiect de casă , de proiectul unei clădiri industriale sau de orice alt fel de construcţie, cartea tehnică este ansamblul de documente referitoare la proiectare, execuţie, recepţie şi exploatare. Cartea tehnică permite nu numai o mai uşoară certificare a calităţii produsului final, ci şi identificarea şi determinarea stării tehnice a construcţiei şi o evaluare a modului în care aceasta evoluează în timp. Studiind aceste documente poate fi urmărit deopotrivă comportamentul construcţiei precum şi cel al instalaţiilor aferente acesteia.

Cartea tehnică a construcţiei este constituită pe baza documentelor întocmite pe parcursul realizării proiectului şi este definitivată înainte de a se face recepţia finală a respectivei construcţii. După recepţie, cartea tehnică va fi completată, ori de cîte ori este nevoie, de proprietar. Acest set de documente trebuie întocmit de către proprietar pentru fiecare construcţie cu caracter definitiv şi care intră sub incidenţa regimului de autorizare a construcţiilor. Documentul legislativ care specifică exigenţele de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei este Legea 10/1995.

Conţinutul Cărţii tehnice a construcţiei este detaliat stipulat în Anexa 6 a Hotărârii Guvernamentale 273/1994 prin care este aprobat Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.

Astfel, Cartea tehnică de construcţii trebuie să cuprindă documentele privind proiectarea, pe cele privind execuţia,  pe cele privind recepţia lucrării executate, felul în care construcţia s-a comportat în timp în urma modului în care a fost exploatată şi, nu în ultimul rând, eventualele modificări pe care le-a suferit.

În cazul proiectelor de casă şi al altor proiecte mici (aşa cum sunt gardurile, cabinele poartă etc.) cartea tehnică se întocmeşte în baza unui număr redus de documente. Se solicită în aceste cazuri: autorizaţia de construire, procesele-verbale de recepţie semnate la încheierea lucrărilor, procesul-verbal semnat la recepţia finală, atunci când expiră perioada de garanţie şi, desigur, însemnările privind eventualele evenimente deosebite din viaţa respectivului proiect de casă.

Este important de precizat că felul în care este întocmită şi completată cartea tehnică a construcţiei trebuie să fie verificat de către comisiile de recepţie finală, atunci când aceasta are loc şi de către organele de control specializate, în mod periodic.

De asemenea, trebuie ştiut că trebuie întocmită într-un singur exemplar şi că, în eventualitatea schimbării proprietarului, cartea tehnică se transmite şi ea noului proprietar, transferul trebuie consemnat într-un proces-verbal. La fel ca şi cel dintâi, următorul proprietar are obligaţia să păstreze cartea tehnică a construcţiei şi să o completeze.

Cartea tehnică a construcţiei trebuie să fie păstrată pe toată durata de viaţă a construcţiei petru care a fost întocmită.  Dacă respectiva costrucţie este demolată, după demolare, cartea tehnică de construţie trebuie să fie predată spre arhivare unităţii administrativ teritoriale de care aparţinea respectiva construcţie.