Home |

Instalaţiile sanitare ale casei

Instalaţiile sanitare ale casei

  1. Instalaţiile sanitare ale casei. Considerente generale

Între provocările ridicate de proiectele de casă se numără şi realizarea unui sistem de instalaţii sanitare de bună calitate. Pentru a asigura această reuşită este important ca acestea să nu fie doar funcţionale, ci şi durabile şi, desigur, fiabile.

Trebuie spus, înainte de toate că „instalaţii sanitare” este o sintagmă generică ce cuprinde, de fapt, mai multe dintre instalaţiile sanitare ale unui proiect de casă şi anume: instalaţia de apă rece, respectiv pe cea de apă caldă şi, totodată, instalaţia de canalizare.

Instalaţia de apă rece

Această intalaţie poate fi alimentată din surse diferite, în funcţie de particularităţile specifice ale proiectului de casă, dintr-o reţea stradală de apă, fie dintr-un puţ forat de adâncime. La baza funcţioării acestei reţele stau principiile presiunii. Presiunea este cea care asigură pătrunderea apei în casă, prin intermediul conductelor şi, ulterior, distribuţia apei se face prin coloane către diferitele zone de utilizare: chiuvetele din baie şi bucătărie, căzi, duşuri, toalete etc. În cazul în care se optează pentru alimentarea dintr-un puţ forat, atunci presiunea necesară bunei funcţionări a instalaţiei de apă rece va fi asigurată de un hidrofor.

Oricare ar fi sursa de alimentare cu apă rece a unei case, trebuie să existe totdeauna un robinet principal situat între sursa de apă şi intrarea în casă. În funcţie de situaţie, acest robinet este montat fie în căminul apometru, fie în căminul în care este amplasat hidroforul. La fel de important este să se monteze pentru fiecare coloană de distribuţie a apei reci robineţi care să permită, în eventualitatea în care este nevoie, închiderea sau golirea respectivelor coloane.

Aceste precauţii luate încă din faza de proiectare a casei vor fi, fără îndoială, apreciate dacă vor apărea defecţiuni ale instalaţiei de apă. Se va putea interveni fără a se sista alimentarea cu apă a întregii case – situaţie care ar fi extrem de neplăcută pentru locatari indiferent dacă ar fi vorba despre o casă mică sau despre o casă mare.

Instalaţia de apă caldă

În plus, faţă de instalaţia de apărece, cea de apă caldă presupune ca respectivul proiect de casă să fie prevăzut cu un sistem de încălzire a apei. În cele mai multe situaţii, apa este încălzită cu ajutorul boilerelor, centralelor termice, instant-urilor electrice, panourilor solare ş.a.m.d. Apare astfel un proces în plus, cel de încălzire a apei care îl preced pe cel firesc de distribuţie a apei către consumatori.

Instalaţia de canalizare

Orice proiect de casă care îşi propune să asigure confortul locatarilor trebuie să cuprindă şi o instalaţie de canalizare. Ca şi în cazul instalaţiei de apă rece şi în cazul celei de canalizare există mai multe opţiuni posibile. Astfel, instalaţia de canalizare poate fi racordată la o reţea stradală de canalizare sau la o fosă septică.

Funcţionarea instalaţiei de canalizare are la bază principiile gravitaţiei şi, de aceea, în proiectarea acesteia trebuie acordată o atenţie deosebită lungimii traseelor, diametrelor, pantelor conductelor, întrucât toate acestea contribuie la buna funcţionare a instalaţiei. Dacă aceste elemente nu sunt atent şi corect realizate, creşte riscul ca la nivelul conductelor să apară depuneri care să ducă, în final, la înfundarea lor.

Este indicat, de aceea, ca toţi cei care îşi propun să realizeze un proiect de casă prevăzut cu o instalaţie de canalizare să apeleze la specialişti care să asigure proiectarea şi execuţia corectă a acesteia.

Câteva dintre aspectele de care un specialist va şti să ţină cont sunt: evitarea creării efectului de vacuum pe conducte, realizarea aerisirii corecte a coloanelor şi, nu în ultimul rând, crearea gardei de apă menită să prevină pătrunderea mirosului neplăcut în interior.