Home |

Proiectul de autorizare

Proiectul de autorizare

  1. Proiectul de autorizare – „Vizat spre neschimbare”

Proiectul de autorizare este, de fapt, documentaţia tehnică necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru un proiect de casă. În momentul eliberării ei de către Primărie, Autorizaţia de construire este însoţită de Proiectul de autorizare depus în prealabil şi care, în această etapă, poartă o ştampilă cu un mesaj extrem de explicit: „Vizat spre neschimbare”. Aşadar, eliberarea şi validitatea Autorizaţiei de construire este determinată de respectarea „angajamentelor” şi „prescripţiilor” înscrise în Proiectul de autorizare.  

Acest proiect este întocmit de un arhitect şi trebuie să conţină următoarele elemente:

  • din punct de vedere al arhitecturii viitoarei construcţii: memoriul tehnic, planul de situaţie, planurile tuturor nivelurilor, secţiunea caracteristică, faţadele casei, datele privind fosa septică şi împrejmuirea de teren;
  • din punct de vedere al rezistenţei: memoriu tehnic, planul de fundaţie şi detaliile de fundaţie;
  • din punct de vedere al instalaţiilor: memoriu tehnic, schemele funcţionale ale instalaţiilor electrice, sanitare şi tehnice.

De asemenea, Proiectul de autorizare trebuie să fie însoţit de următoarele documente:

  • Certificatul de urbanism, din care să reiasă datele beneficiarului, condiţiile execuţiei şi limitele de amplasare a viitoarei construcţii pe teren
  • Planul cadastral al terenului
  • Date despre utilităţile existente în zonă
  • Studiul geotehnic şi ridicarea topografică, dacă sunt cerute prin Certificatul de Urbanism.

În ciuda tuturor acestor repere cuprinse în documente tehnice menite să orienteze execuţia propriu-zisă a unui proiect de casă, cât şi în ciuda tuturor exigenţelor instituţionale, de multe ori beneficiarii se abat de la Proiectul iniţial de autorizare. Cele mai des întâlnite abateri se referă la dimensiunile stabilite pentru proiectul de casă, la faţade sau terase anexate suplimentar casei şi, nu în ultimul rând, la felul în care este amplasată casa în teren. Dacă acestea sunt diferite de cele specificate iniţial în Proiectul de autorizare, atunci asta le clasifică, în mod evident, drept lucrări neautorizate care pot fi sancţionate cu amenzi.

La finalul realizării construcţiei, arhitectul proiectant trebuie să participe la recepţia clădirii sau să admită, semnând documentele prin care se arată aceasta, că proiectul iniţial a fost respectat întru totul. Dacă sunt sesizate modificări, firesc este să se demareze un nou proces de autorizare, iar beneficiarul proiectului este pasibil de amendă.

Nu orice schimbare adusă proiectului iniţial va genera asemenea consecinţe, sunt elemente care pot fi modificate, dar cu acordul specialiştilor: arhitectului şi inginerilor structurişti şi de instalaţii. Este, în acest caz, esenţial ca modificările să fie ilustrate în planşe revizuite şi să nu intre în conflict cu prevederile proiectului care poartă deja ştampila: „Vizat spre neschimbare”.

Privind lucrurile din această perspectivă devine, poate, şi mai clar de ce este atât de important ca proiectul de casă dorit să fie discutat în detaliu cu arhitectul şi inginerii astfel încât, planul care stă la baza realizării lui să reflecte deopotrivă dorinţele beneficiarului şi recomandările specialiştilor, pentru a se evita eventualele intervenţii ulterioare.

Update cookies preferences