Home |

Scările-tipuri de scări

Scările-tipuri de scări

Scările. Elemente constituente şi tipuri de scări

Dacă vă gândiţi să vă construiţi o casă şi vi se pare că una cu un singur nivel nu ar fi potrivită pentru familia dumneavoastră, vă veţi orienta, probabil, după modele de case cu etaj. Oricât de diferite ar fi prin soluţiile pe care le propun, toate modelele de case cu etaj au un element comun, scările. Acestea sunt o componentă indispensabilă a imobilelor gândite să se înalţe pe mai multe nivele.

Pentru că de evitat nu vor putea fi evitate, rezonabil este să poată fi adecvate cât mai bine nevoilor celor care le vor folosi şi integrate armonios în proiectul din care vor face parte. Pentru a atinge ambele obiective nu este suficient ca numai arhitectul şi constructorul să cunoască opţiunile posibile, beneficiarul îşi va putea exprima cu mai multă precizie şi convingere dorinţele, dacă va putea discuta în cunoştinţă de cauză.

Elementele constituente ale scării

Elementele ce compun scara ca element de construcţie dintr-o clădire poartă denumiri specifice, mai mult sau mai puţin cunoscute de nespecialişti. Există între ele elemenete care nu au nevoie să fie definite pentru a fi înţelese. Orice om care a urcat o scară va putea identifica treapta sau balustrada, nu la fel de cunoscuţi sau, în unele cazuri, pur şi simplu nu la fel de clari sunt ceilalţi termeni care definesc elementele unei scări. Îi vom relua mai jos, în ordine alfabetică. 

  1. Casa scării – spaţiul delimitat de pereţii între care este închisă scara.
  2. Contratreapta – suprafaţa verticală care face legătura între două trepte. Contratreapta nu este un element indispensabil al scărilor. Se pot executa şi scări fără contratreaptă.
  3. Intradosul – partea de dedesubt a rampei care se vede de pe podestul sau de pe rampa aflată la o cotă inferioară. Intradosul poate fi neted sau cutat. Cu aceeaşi semnificaţie se poate utilize şi termenul de extrados al scării.
  4. Mâna curentă – element decorativ şi de protecţie aflat la partea superioară a unei balustrade sau a unui parapet, cu rol de sprijin pentru cei care circulă pe scară.
  5. Ochiul scării – spaţiul cuprins între două rampe, spre interior.
  6. Podestul – element orizontal, care permite întoarcerea rampelor unei scări sau, în cazul rampelor foarte lungi, permite staţionarea persoanelor.
  7. Rampa scării – este elementul constructiv înclinat, cu sau fără trepte, care asigură legătura între planşee sau între planşeu şi podest.
  8. Vangul – grinda laterală sau centrală care permite susţinerea treptelor. Există scări care conţin o grindă de vang sau două.

Termenii descrişi mai sus se regăsesc şi în Normativul privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii.

Tipuri de scări

Scările pot fi clasificate în multe categorii, în funcţie de criteriul de clasificare ales. Am ales pentru a  prezenta aici câteva dintre principalele criterii de clasificare, considerând că este important ca atunci când se optează pentru un anumit tip de scară, celui care face alegerea să-i fie familiare cât mai multe dintre tipurile posibile.

După destinaţie, scările pot fi: monumentale, principale sau secundare. Este foarte probabil ca în cazul unui locuinţe unifamiliale cu etaj să existe o singură scară, aceea nu va putea fi altfel decât scara principală.

După forma rampelor, scările pot fi: cu rampe drepte, balansate (sau cu trepte balansate), cu rampă dreaptă şi trepte balansate, cu două rampe cu podest intermediar, cu două rampe la 90 de grade cu podest intermediar, , balansată cu două rampe, cu o rampă curbă şi una dreaptă, cu rampe la 180 de grade şi podest intermediar etc.

După înălţimea treptelor cu trepte joase, medii, înalte sau foarte înalte (abrupte).

Update cookies preferences