Home |

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic este o obligaţie stipulată prin lege (mai precis prin Legea 50/1991) a celor care îşi propun să realizeze o construcţie. Un astfel de studiu nu ar trebui să fie privit drept încă o obligaţie împovorătoare, ci ca o etapă necesară şi utilă pentru a stabili dacă proiectul avut în vedere pentru un anumit teren are şansa să devină o investiţie potrivită sau dacă demarându-l riscăm să irosim bani şi timp fără niciun rezultat.

Întrucât studiul geotehnic este analiza complexă a unui teren şi a capacităţii respectivului teren de a susţine, în siguranţă, o anumită construcţie, el trebuie făcut, în primul rând, pentru a nu risca să ne avântăm iraţional într-un proiect care, pe măsură ce avansează ar putea cauza mai multe probleme decât satisfacţii.

Este recomandat să se realizeze un studiu geotehnic înainte de cumpărarea unui teren, dar, aşa cum menţionam mai sus, atunci când se vizează ridicarea unei construcţii pe terenul respectiv recomandarea capătă greutatea unui obligaţii stipulată prin lege. În acest caz din fericire, pentru că în urma unui studiu geotehnic bine efectuat, proprietarul terenului obţine concluzii, recomandări şi posibile soluţii pentru amenajarea cât mai eficientă a terenului în vederea realizării cu succes a construcţiei dorite.    

Printr-un studiu geotehnic este descrisă stratificaţia solului, sunt precizate greutatea şi presiunea maximă pe care terenul respectiv le poate suporta, se identifică nivelul la care se află pânza freatică şi se formulează recomandările privind adâncimea maximă admisă până la care ar trebui să se ajungă cu forarea, la ce adâncime se găseşte stratul bun de fundare etc. Toate aceste detalii sunt esenţiale pentru orice proiect de casă, în urma identificării lor se pot stabili, în cunoştinţă de cauză, condiţiile realizării fundaţiei casei. De fapt, oricât de multe modele de case aveţi în vedere şi care sunt criteriile aplicate în selectarea lor, studiul geotehnic poate influenţa decisiv opţiunea finală. Pe baza acestei analize arhitectul şi inginerii proiectanţi vor putea dimensiona corect proiectul. Tocmai având în vedere această perspectivă este bine ca studiul geotehnic să fie realizat înainte de cumpărarea terenului. Un teren cu o structură a solului necorespunzătoare poate face ca suma investită în fundaţia viitoarei construcţii să fie mai mare decât a întregii clădiri plasată pe acea fundaţie.    

Dacă decideţi să săriţi cumva peste această etapă sau acceptaţi, pentru un preţ mai mic, o documentaţie bazată pe aproximări sau date depăşite (folosind, spre exemplu date referitoare la terenuri învecinate sau obţinute din arhive) o faceţi pe propria răspundere. Trebuie să ştiţi, însă, că fiecare tip de teren suportă o anumită tensiune exterioară şi, dacă nu obţineţi printr-un studiu geotehnic corect realizat certitudinea că terenul pe care urmează să construiţi este unul fără probleme vă puteţi confrunta cu situaţii grave precum ruperi în interiorul structurii terenului care, desigur, vor acţiona direct asupra structurii construcţiei. La fel, terenurile argiloase sau cele sensibie la umezire pot acţiona asupra fundaţiei construcţiei afectând deopotrivă aspectul, finisajele şi integritatea ei. Există riscul ca sub straturile de nisip sau pietriş să fie straturi mâloase foarte compresibilie. Un studiu geotehnic temeinic realizat este imperativ şi pentru zonele cu risc seismic.

Pentru a vă asigura că obţineţi un studiu geotehnic de calitate, nu trebuie să pierdeţi din vedere că acesta va avea, obligatoriu două etape: faza de teren şi redactarea propriu-zisă a studiului. Dacă specialistul pe care l-aţi contractat pentru realizarea studiului nu parcurge etapa obligatorie de prelevare a probelor pentru terenul respectiv, atunci ar trebui să aveţi motive serioase de îndoială cu privire la câtă încredere să acordaţi rezultatelor pe care vi le va livra.